Skip to main content

Pagtuturo sa Panimulang Pagbasa sa Filipino Gamit ang Four-Pronged Approach


Adarna House Inc.
Enrollment is Closed

CPD Program Accreditation Number

Professional Teachers : PTR-2019-308-4536

CPD Units : Twelve (12) Units

Course Overview

Hangarin ng kursong ito mapalalim ang kaalaman at mapaunlad ang kakayahan ng mga guro sa paggamit ng Four-Pronged Approach sa klase. Magkakaroon ng talakayan tungkol sa apat na prongs at mga gawain upang mapagyaman ang mga bagong kaalaman. Bahagi rin ng kurso ang pagpanood ng demo videos para sa bawat prong upang makita paano ito isinasagawa sa loob ng klasrum.

What You Will Learn

Ang kursong ito ay naglalayon na:

 • talakayin ang proseso ng pagbabasa at ang mga katangian ng mahusay magbasa;
 • ipaunawa ang paggamit ng Four-Pronged Approach sa pagtuturo ng panimulang pagbasa sa Filipino; at
 • gumabay sa paggawa ng isang linggong lesson plan na sumasalamin sa proseso ng Four-Pronged Approach.

Course Instructor

Course Staff Image #1

Arianne Ignacio

Subject Matter Expert

Course Content

Unang Linggo

2 Videos | 1 Activity

5 Videos

 • Welcome to the course!
 • Ang Proseso ng Pagbabasa
 • Katangian ng Mahusay Magbasa

1 Activity

 • Peer-Graded Assignment

Ikalawang Linggo

5 Videos | 4 Demo Videos |2 Activities

5 Videos

 • Pagpili ng Tamang Kwento
 • Bago Basahin ang Kwento
 • Habang Binabasa ang Kwento
 • Talakayan Gamit ang GPU Approach
 • Engagement Activities

4 Demo Videos

 • Bago Basahin ang Kwento (Si Pilandok)
 • Habang Binabasa ang Kwento (Si Pilandok)
 • Engagement Activities (Si Pilandok)
 • Critical Thinking (Si Pilandok)

2 Activities

 • Quiz (Graded)
 • Peer Graded Assignment

Ikatlong Linggo

4 Videos | 1 Demo Video | 2 Activities

4 Videos

 • Presentation
 • Generalization/Modeling
 • Guided Practice
 • Assimilation/Independent Practice

1 Demo Video

 • G.O.L.D.

2 Activities

 • Discussion Boards
 • Quiz (Graded)

Ikaapat ng Linggo

5 Videos | 2 Demo Videos | 2 Activities

5 Videos

 • Pagkilala at Pagtunog ng mga Titik
 • Pagsasama-sama ng mga Titik para Makabuo ng Salita
 • Pagbasa ng mga Parirala at Pangungusap
 • Pagbasa ng Maiikling Kwento
 • Differentiated Activities

2 Demo Videos

 • Ang Unang Tatlong Hakbang
 • Differentiated Activities

2 Activities

 • Quiz (Graded)
 • Peer Graded Assignment

Huling Linggo

1 Activity | 1 Video

1 Activity

 • Capstone

1 Video

 • Paglalagom
 1. Course Number

  AH001
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  1-3 hours/week
 5. Price

  Php1200