Skip to main content

Microsoft Productivity Tools [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Kini nga kurso nagtumong sa pagsangkap sa mga estudyante sa makatagbaw nga kahibalo ug kahanas sa paggamit sa dugang nga mga bahin sa Microsoft Productivity Tools nga kasagaraang malimtan.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • magpakita ug kahibalo sa paggamit sa pinili nga dugang nga mga bahin sa Microsoft Word, Excel, ug PowerPoint aron mas mapasayon ang trabaho
 • makahimo og mga dokumento gamit ang dugang nga mga bahin sa Microsoft Word, Excel, ug PowerPoint

Content sa Kurso

Week 1: Microsoft Word

10 Videos | 2 Activities

10 Videos

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Tables
 • Mga Imahe, Icons, ug Screenshot
 • Mga Porma ug SmartArt
 • Commento ug Tracking
 • Pagdawat ug Pagsalikway
 • Numero sa Pahina
 • Section Break
 • Talaan sa mga Sulod
 • Pambuod

2 Activity

 • Atong Hinumduman
 • Katapusang Pagtasa

Week 2: Microsoft Excel

10 Videos | 2 Activities

10 Videos

 • Paghan-ay ug Pagsala
 • Pagpangita ug Pag-ilis
 • Conditional Formatting
 • Table ug Pivot Table
 • Mga Batakang Charts
 • Sum ug Average
 • Count- if
 • If- then
 • Gi- encode nga mga Pormula
 • Pambuod

2 Activities

 • Atong Hinumduman
 • Katapusang Pagtasa

Week 3: Microsoft PowerPoint

8 Videos | 2 Activities

8 Videos

 • Transisyon
 • Animations
 • Slideshow View
 • Mga Kalihokan nga Anaa sa Presenter View
 • Pag-ensayo sa mga Timing
 • Pag-eksport sa PowerPoint ngadto sa Slideshow Video
 • Pagrekord sa Slideshow
 • Mga Halangdon nga Nakat-onan

2 Activities

 • Atong Hinumduman
 • Katapusang Pagtasa
 1. Course Number

  FSA-BIS001
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  6 hours
 5. Price

  Free