Skip to main content

Canva for Graphic Design [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Kini nga kurso gimugna para sa mga tinon-an aron magamit ang Canva sa paghimo og graphic design works. Ang mga tinon-an makakat-on sa mga tools og features sa Canva para mapalambo ang ilang pang-artistikong kahibalo og mahibal-an nila ang mga modernong pang-artistikong teknik nga mahimo sa Canva.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • gamiton ang Canva sa paghimo og mga grafikong disenyo
 • magmugna og obra gamit ang Canva

Content sa Kurso

Week 1: Pasiuna Ngadto sa Canva

7 Videos | 2 Activities

7 Videos

 • Malipayong Pagtu-on sa Kurso!
 • Batakang Kaalaman
 • Paghimo og Account
 • Side Panel Tabs
 • Toolbars
 • Imbitasyon
 • Kinatibuk-an

2 Activities

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Week 2: Paghimo og Flyer gikan sa Sinugdanan

6 Videos | 2 Activities

6 Videos

 • Typography sa Canva
 • Photo-editing sa Canva
 • Tool sa Chart
 • Grids og Frames
 • Flyer
 • Kinatibuk-an

2 Activities

 • Hinumdumi!
 • Kinatibuk-an

Week 3: Paghimo ug Social Media Post

6 Videos | 2 Activities

6 Videos

 • Team Page
 • Shared Folders
 • Apps and Integrations
 • Design Sharing Integrations
 • Social Media Post
 • Kinatibuk-an

2 Activities

 • Hinumdumi!
 • Kinatibuk-an

Week 4: Paghimo og Pagpresentar Gamit ang Canva

6 Videos | 2 Activities

6 Videos

 • Presentasyon sa Canva
 • Animations sa Canva
 • Pagpresentar sa Canva
 • Presentation
 • Pro Features og Opportunities
 • Mga Mahinungdanong Punto

2 Activities

 • Hinumdumi!
 • Kinatibuk-an
 1. Course Number

  FSA-BIS003
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  8 hours
 5. Price

  Free