Skip to main content

Introduction to Data Privacy [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Kini nga kurso nagtumong sa pagtudlo sa mga estudyante sa lig-on nga pagsabot mahitungod sa pagkapribado sa datos o impormasyon ug ang pagpanalipod niini sumala sa gimando sa balaod.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • ipakita ang tibuok nga sakop sa mga konsepto, prinsipyo, haligi ug sukaranan sa pagkapribado sa datos
 • paghimo ug mga pamaagi aron panalipdan ang pagkapribado sa datos sa usa ka tawo

Laman sa Kurso

Unang Semana: Data Privacy: Preliminaries

8 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

8 Mga Video

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Pasiuna sa Data Privacy
 • Kahulugan sa Pangunang Termino
 • Lima ka Haligi sa Data Privacy
 • Katungod sa Pag-access ug Pagtul-id
 • Katungod sa Pagreklamo
 • Katungod sa Data Portability
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikaduhang Semana: Importanteng Punto sa Data Privacy Act of 2012

6 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

6 Mga Video

 • Kasangkaran
 • Pagkolekta, Pagproseso, ug Pag-uyon
 • Pagpahibalo sa Paglapas
 • Kalihukan
 • Organisasyonal nga Istruktura
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikatulong Semana: Privacy sa Data: Mga Prinsipyo ug Gidili nga mga Buhat

8 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

8 Mga Video

 • Pagkalehitimo
 • Proporsyonalidad
 • Tranparensi
 • Dili awtorisado nga Pagproseso
 • Pag-access sa Personal ug Sensitibo nga Personal nga Impormasyon Tungod sa Pagpabaya sa Uban
 • Pagkabilanggo
 • Balayrun
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ika-upat nga Semana: Paglikay sa mga Risgo ug mga Bantang sa Data Privacy

8 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

8 Mga Video

 • Mga Virus ug Worm
 • Trojans
 • Adware
 • Phishing
 • Pisikal
 • Teknikal
 • Organisasyonal
 • Mga Halangdon nga Nakat-onan

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo
 1. Course Number

  FSA-BIS004
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  8 hours
 5. Price

  Free