Skip to main content

Digital Citizenship and Civility in the Workplace [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Kini nga kurso kinahanglanon sa mga partisipante para mapamilyar sa mga importanteng kahanas sa trabaho ug kinaiya nga gikinahanglan sa pagpalambo sa digital citizenship and civility.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa paghuman niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • makahimo og konkreto nga pagsabot sa importansiya sa digital citizenship and civility sa atong adlaw-adlaw nga mga digital na kasinatian
 • isaysay ang lain-laing mga aspeto sa digital citizenhip and civility nga makaapekto sa atong inadlaw-adlaw nga pakigsabot sa trabaho.
 • ipasabot ang importansiya sa Digital Emotional Quotient sa paghimo og usa ka mauswagong digital citizen ug sibilyan

Course Content

Unang Semana: Pagsugod sa Digital Citizenship and Civility

14 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

14 Mga Video

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Digital Citizenship
 • Digital Civility
 • 21st Century Digital Compass
 • Digital Civility Index
 • Ang Kamahinungdanon sa Digital Civility sa Paghimo sa Responsable nga Digital Citizens
 • Digital nga Identidad
 • Paggamit sa Digital
 • Digital nga Kaluwasan ug Seguridad
 • Digital Emotional Intelligence
 • Digital nga Kumunikasyon
 • Digital Literacy
 • Mga Katungod sa Digital
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikaduhang Semana: Digital Identity, Literacy, Kaluwasan, ug Katungod sa Trabahuan

12 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

12 Mga Video

 • Konsepto sa Netiquette
 • Mga Pananglitan sa Maayo ug Dili Maayo nga Netiquette sa Trabahoan
 • Kamahinungdanon sa Netiquette
 • Mga Kahanas sa Digital Literacy
 • Digital nga Komunikasyon ug Kolaborasyon
 • Pag-usab sa mas Lawom nga Pagbati sa Empatiya
 • Mga Bahin sa Usa ka Luwas nga Website
 • Mga Katungod ug Responsibilidad
 • Kaluwasan ug Seguridad
 • Paghimo sa Online nga Panglawas ug Kaayohan
 • Pagkaadik sa Smartphone
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikatulong Semana: Digital Intelligence Quotient (Unsaon nga Mahimong Maayo nga Digital Citizen ug Sibilyan)

5 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

5 Mga Video

 • Usa ka Personal nga Plano sa Aksyon
 • Punto sa Pagsugod
 • Kung Asa Ko Gusto Moadto
 • Unsaon Nako Pag-abot Didto
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo
 1. Course Number

  FSA-BIS005
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  6 Hours
 5. Price

  Free