Skip to main content

Designing Presentation Slides [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Tanan nga propesyonal adunay obligasyon sa pag-andam ug pagtanyag sa impormasyon ug mga ideya. Bisan sa online o personal nga panagtagbo, importante nga ang mga slides sa presentasyon maayo nga gidisenyo aron madala ang klaro nga mensahe sa tagapaminaw. Kining kurso magtanyag sa mga pangunahing konsepto ug mekanismo sa pagdisenyo sa mga slides ug paglikay sa pag-uyon-uyon sa mga kagubot nga nagapalambo sa pagkamalaumon sa presentasyon.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • ipakita ang kahibalo sa mga mekanismo sa pagdesinyo sa mga slides sa presentasyon
 • maghimo ug presentasyon nga nagpakita ug pagsabot sa mga importanteng konsepto sa pagdesinyo sa mga slides

Laman sa Kurso

Unang Semana: Pag-Andam sa Biswal nga Presentasyon

8 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

8 Mga Video

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Ang Ebolusyon sa Biswal nga Kagamitan
 • Estrategiya sa Biswal nga Komunikasyon
 • Ang Lainlaing Kinaiya sa mga Slides
 • Magsugod Gikan sa Wala
 • Istorya Plataporma
 • Proseso sa Paghimo og Storyang Plataporma
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikaduhang Semana: Pag-Andam sa Datos, Mga Diagrama, ug Pagdisenyo sa mga Slides

7 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

7 Mga Video

 • Mga Matang sa Abstraktong Konsepto
 • Realistiko nga mga Konsepto
 • Lima ka Prinsipyo sa Pagpresentar sa Datos
 • Paghan-ay
 • Paglihok
 • Mga Biswal Elemento
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikatulong Semana: Pagsabot sa mga Elemento ug mga Plantilya ug mga Biswal

5 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

5 Mga Video

 • Likuran, Kaagi o Kagikan
 • Kulay o Kulor
 • Teksto
 • Hulagway
 • Mga Halangdon nga Nakat-onan

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo
 1. Course Number

  FSA-BIS006
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  6 Hours
 5. Price

  Free