Skip to main content

Principles of Design [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Kini nga kurso gihimo isip nga pasiunang kahibalo sa mga prinsipyo sa disenyo. Ang mga estudyante makakat-on sa mga sukaranan sa graphic design nga ilang gamiton sa paghimo sa ilang mga artworks ug mahimong mahinungdanon sa pag-uswag sa ilang mga kahanas ug karera. Makakat-on kita kung unsaon paghunahuna sa usa ka mamugnaon nga tawo ug gamiton kini nga mga pagkat-on pinaagi sa paghimo og maayo nga pagkabuhat nga mga poster.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • pagtino sa lain-laing mga prinsipyo sa disenyo
 • paghimo og mga disenyo sa photoshop pinaagi sa paggamit sa mga prinsipyo sa disenyo

Laman sa Kurso

Unang Semana: Emphasis at Balance

7 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

7 Mga Video

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Mga Prinsipyo sa Disenyo
 • Kahulugan sa Emphasis
 • Kahulugan sa Balance
 • Mga Ehemplo
 • Kalihukan: Hapin sa Libro
 • Sumaryo

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikaduhang Semana: Contrast ug Repetition

6 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

6 Mga Video

 • Album Cover Art
 • Kahulugan sa Contrast
 • Kahulugan sa Repetition
 • Mga Ehemplo
 • Kalihukan: Album Cover Art
 • Sumaryo

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikatulong Semana: Proportions ug Movements

6 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

6 Mga Video

 • Video Game Cover
 • Kahulugan sa Proportion
 • Kahulugan sa Movement
 • Mga Ehemplo
 • Kalihukan: Video Game Art
 • Sumaryo

2 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ika-upat nga Semana: White Space

6 Mga Video | 3 Mga Kalihokan

6 Mga Video

 • Magazine Cover
 • Kahulugan sa White Space
 • Mga Ehemplo
 • Kalihukan: Magazine Cover
 • Prinsipyo sa Desinyo
 • Mga Halangdon nga Nakat-onan

3 Mga Kalihokan

 • Hinumdumi!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo
 • Eksaminasyon sa Katapusang Balay
 1. Course Number

  FSA-BIS007
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  8 hours
 5. Price

  Free