Skip to main content

Digital Innovation in Government [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Sa wala pa nakit-an nga mga panahon diin daghang mga kalihokan sa gobyerno ang nabalda, ang paspas nga pagsubay sa pagsagop sa mga digital nga teknolohiya nahimong hinungdanon aron padayon nga makaserbisyo sa publiko. Kini nga online nga kurso maghatag kanimo sa digital fluency sa daghang mga konsiderasyon sa Industry 4.0 nga naglambigit sa teknolohiya sa gobyerno aron mas maandamon ka sa pagsugod sa digital nga mga oportunidad ug aron matubag ang mga hagit nga ilang gipresentar.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • masabtan ang mahinungdanong mga konsiderasyon sa digital nga pagbag-o
 • pasalamati ang mga paagi diin ang disenyo nga nakasentro sa tawo makapauswag sa mga palisiya ug programa sa gobyerno
 • pag-ila sa lain-laing mga kaso sa paggamit diin ang mga digital nga teknolohiya mahimong magdala og kabag-ohan sa mga produkto ug serbisyo sa gobyerno
 • pagpalambo sa ilang kaugalingon nga digital transformation journey roadmaps o (Panaw sa Mapa sa dalan sa digital nga Pagbag o)

Laman sa Kurso

Unang Semana: Panguna nga mga Konsiderasyon sa Digital nga Pagbag-o

10 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

10 Videos

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Unsa ang digital nga pagbag-o?
 • Ang mga Elemento sa Digital nga Pagbag-o
 • Pagbag-o sa Kasinatian sa Kustomer
 • Pagbag-o sa Kasinatian sa Empleyado
 • Pagbag-o sa mga Operasyon
 • Pagbag-o sa Modelo sa Negosyo
 • Pagbag-o sa Digital Plataporma
 • Ang Digital nga Pagbag o nga Andam Susiha
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikaduhang Semana: Pagdisenyo alang sa Digital

11 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

11 Videos

 • Ang Tradisyonal nga Pamaagi sa Pagsulbad sa Suliran
 • Ang Tawo-Nakasentro sa Disenyo nga Pagduol
 • Paghunahuna sa Disenyo
 • Empatiya
 • Ipasabot
 • Paghunahuna
 • Prototype o Unang-tipo
 • Pagsulay
 • Ang Mapa sa Panaw sa Mugamit
 • Pagsugod sa Imong Digital nga Pagbag-o sa Hustong Paagi
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikatulong Semana: Paggamit sa mga Kaso sa Digital nga Kabag-ohan

3 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

3 Mga Video

 • Mga pananglitan sa Digital nga Kabag-ohan sa mga Proyekto sa Pampublikong Sektor
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ika-upat nga Semana: Ang Mapa sa Dalan sa Digital nga Kausaban o Pagbag o

3 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

3 Mga Video

 • Ang Estratehiya nga Mapa
 • Usa ka Katapusan nga Pulong
 • Mga Halangdon nga Nakat-onan

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo
 1. Course Number

  FSA-BIS010
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  8 hours
 5. Price

  Free