Skip to main content

Digital Transformation 101: Reimagining Businesses [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Kini nga kurso magpaila sa mga estudyante sa sukaranan nga lebel sa digital, sa digital nga ekonomiya, mga bahin niini, ug mga kinaiya niini. Naglakip usab kini sa mga pagbalhin sa paradigm sa negosyo ug ang kinaiya sa trabaho sa bag-ong normal.

Ang Digital Transformation anaa sa atong palibot. Nagdugang niini ang paggamit sa mga smartphone sa pagpakigsulti sa atong mga higala ug pamilya, pagbasa sa balita, pag-order sa pagkaon, o pagtawag sa mga taxi pinaagi sa mga app. Apan unsay kahulogan niini sa atong kinabuhi sa trabaho? Ang Digital Transformation naghatag daghang mga hagit, apan nagmugna usab kini daghang mga bag-ong oportunidad alang sa imong trabaho ug sa imong kompanya. Hibal-i kung giunsa ang pag-atubang sa higayon ug ang pagpahimulos sa mga benepisyo.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • mahibal-an ang mga sukaranan sa digital transformation
 • pagkat-on bahin sa digital nga ekonomiya: mga bahin ug mga kinaiya niini
 • mahibal-i kung giunsa ang pagbag-o sa digital transformation sa paradigma sa negosyo
 • masabtan ang kinaiyahan sa trabaho sa bag-ong normal

Laman sa Kurso

Unang Semana: Ang Sukaranan sa Digital Transformation

7 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

7 Mga Video

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Digital Transformation
 • Kahulugan ug Paunang Mga Konsepto
 • Nganong gikinahanglan ang digital transformation?
 • Unsa ang mga kaayuhan sa digital transformation?
 • Unsaon pagsugod sa digital transformation?
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikaduhang Semana: Ang Digital Economy: Ang mga Bahin ug Kinaiya niin

5 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

5 Mga Video

 • Unsa ang digital economy?
 • Kaugmaon sa Trabaho
 • Kasinatian sa Kostumer
 • Ang Internet of Things (IoT)
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikatulong Semana: Mga Pagbalhin sa Paradigma sa Negosyo

5 Mga Video | 2 Mga Kalihokan

5 Mga Video

 • Digital in the Build Environment
 • Keeping in Touch
 • Going Paperless
 • The Cloud’s Silver Lining
 • Pambuod

2 Mga Kalihokan

 • Pamalandungi ug Pamatud-i
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ika-upat nga Semana: Kinaiya sa Trabaho sa Bag-ong Normal

6 Mga Video | 3 Mga Kalihokan

6 Mga Video

 • Unsa ang “new normal” sa umaabot nga trabaho?
 • Remote Work
 • Asa ka sa imong Digital Transformation?
 • Epekto sa Social Distancing sa mga team
 • Pag-andam sa Pagbalik sa Opisina nga Lahi
 • Mga Halangdon nga Nakat-onan

3 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo
 • Huling Pagsulay
 1. Course Number

  FSA-BIS011
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  8 hours
 5. Price

  Free