Skip to main content

Everyday Cybersecurity: Protecting Your Digital Life and Work [Bisaya]


Department of Information and Communications Technology
Enrollment is Closed

Kinatibuk-ang Tumong

Sa modernong digital nga panahon, ang cybersecurity mitumaw isip usa ka kinahanglanon nga katakus alang sa mga indibidwal nga nagtinguha sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga digital nga kabtangan. Kini nga kurso makatabang sa mga partisipante nga adunay lawom nga pagsabot sa lainlaing mga pamaagi sa cybersecurity. Gihisgotan niini ang pagpalig-on sa personal nga mga himan, ang pagpanalipod sa mga online nga account, ang pag-ila sa kaylap nga mga hulga, ug ang pagdeploy sa episyente nga mga estratehiya sa cybersecurity sulod sa personal ug propesyonal nga mga dominyo. Kini nga kurso makatabang sa mga partisipante nga makakuha og hands-on nga kahanas ug bililhon nga kahanas nga gitumong sa pagpaminus sa peligro ug pagpreserbar sa ilang digital nga kinabuhi ug propesyonal nga mga pangagpas.

Unsa'y Imong Matun-an

Sa pagtapos niini nga kurso, ang mga tinun-an gilauman nga:

 • magamit ang sukaranang mga prinsipyo sa cybersecurity aron mapanalipdan ang mga personal nga aparato ug online nga mga account
 • ipatuman ang mga lakang sa pagpanalipod sa datos ug panalipdan ang pagkapribado sa mga digital nga palibot

Laman sa Kurso

Unang Semana: Mga Kinaiya sa Cybersecurity

4 Mga Bidyo | 2 Mga Kalihokan

4 Mga Bidyo

 • Malipayong pagtu-on sa kurso!
 • Kinatibuk-ang Pagrepaso sa Cybersecurity nga mga Konsepto ug Terminolohiya
 • Labing Maayo nga mga Buluhaton sa Pagsiguro sa mga Kompyuter, Smartphone ug Tablets
 • Pag-configure sa Privacy Settings ug Regular Software Updates]

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikaduhang Semana: Pagpanalipod sa Online Accounts

4 Mga Bidyo | 2 Mga Kalihokan

4 Mga Bidyo

 • Pagbuhat og Kusog nga mga Password ug Paggamit og Password Managers
 • Pagsalmot og Multi-factor Authentication alang sa Labaw nga Kahusay
 • Pagsinati sa Kinauyokang mga Taktika sa Social Engineering
 • Pag-ila ug Paghikay sa mga Phishing nga Atake

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ikatulong Semana: Pag-amping sa Data ug Pagkapribado

4 Mga Bidyo | 2 Mga Kalihokan

4 Mga Bidyo

 • Paghatag Kahulugan sa Data Encryption
 • Pag-encrypt sa mga File, Email ug mga Channel sa Komunikasyon
 • Pagdumala sa Privacy Setting sa mga Social Media Platforms
 • Pagpanalipod sa Personal nga Impormasyon ug Paglikay sa Pagkawat sa Identidad

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo

Ika-upat nga Semana: Labing Maayo nga mga Lihok sa Cybersecurity

4 Mga Bidyo | 2 Mga Kalihokan

4 Mga Bidyo

 • Paggamit sa Secure Web Browsers and Extensions
 • Pag-establisar sa Cybersecurity Policies and Procedures
 • Pag-edukar sa mga Empleyado Bahin sa Labing Maayo nga Practice sa Cybersecurity
 • Mga Halangdon nga Nakat-onan

2 Mga Kalihokan

 • Atong hinumduman!
 • Panapos nga Pagsukod sa Kahibalo
 1. Course Number

  FSA-BIS016
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  8 Hours
 5. Price

  Free